Члена ГРД покарають за аморальну поведінку у Фейсбук

Вы здесь

Як вже повідомлялося раніше, 30 березня 2018 року Дисциплінарною палатою КДКА Львівської області буде розглядатись скарга на дії адвоката Романа Маселка, якого звинувачують у вчиненні дисциплінарного проступку, порушенні адвокатом Правил адвокатської етики та порушення присяги адвоката України. Однак пізніше з’ясувалося, що Львівська КДКА не відразу взялася за розгляд цієї справи. Виявилося, що в регіоні "вирішили взятися" за адвоката Маселка лише після відповідного рішенння ВКДКА від 30 січня 2018 року.

ВКДКА вказала, що не погоджується з висновком про те, що у діях Маселка немає дисциплінарного проступку. 

Як відомо, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (Закон) передбачено: «Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги» (частина 1 статті 20 Закону). Щодо ж самих Правил адвокатської етики, то їх дія поширюється на всі види адвокатської діяльності та в частині, визначеній Правилами,- на іншу діяльність (дії) адвоката, в тому числі соціально – публічну діяльність адвоката, яка може вступити в суперечність з професійними обов’язками адвоката, або підірвати престиж адвокатської професії (пункт 1 частини 1 статті 2 Правил). Що цікаво, цими Правилами унормоване навіть спілкування адвоката у соціальних мережах (наприклад, але не обмежуючись: Facebook, Twitter, Linkedln, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Instagram, Flickr, MySpace та інших). І що важливо –  адвокат може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатури в цілому (частина 1 статті 57 Правил).

Більше того, в ПАЕ чітко прописано, що при встановленні контактів та спілкуванні у соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах комунікації в мережі Інтернет адвокат повинен проявляти властиву професії стриманість, обережність та коректність, не допускати публічного надання коментарів адвокатами під час здійснення адвокатської діяльності, а так само і в якості особистих суджень, позицій іншого адвоката/представника у справі, в якій вони не беруть участі. Під час надання коментарів адвокатами по конкретним справам необхідно щоб такі коментарі не порушували положень чинного законодавства, Правил адвокатської етики, рішень З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, а також відповідали вимогам до адвокатів та адвокатської діяльності, що встановлені чинним законодавством, Правилами адвокатської етики, рішеннями З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України. (частина 2 статті 59 Правил).

Висловлювання адвоката в соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах спілкування в мережі Інтернет не повинні мати притаманний правовий нігілізм, будь-який вид агресії, ворожнечі і нетерпимості. Адвокат зобов’язаний вести себе шанобливо і не допускати образливої поведінки. Будь-які заяви, коментарі адвоката в соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах спілкування в мережі Інтернет, в тому числі під час обговорення і роз’яснення правових норм, особливостей судочинства, дій його учасників, повинні бути відповідальними, достовірними і не вводити в оману (частина 3 статті 59 Правил).

І саме з огяду на ці норми поведінка адвоката Маселка містить ознаки проступку. Так, в соціальній мережі Facebook, особа під профілем «Roman Maselko» (https://www.facebook.com/roman.maselko?ref=ts&fref=ts), постійно поводить себе неетично, системно та повністю ігнорує принципи толерантності, поваги до адвокатської спільноти, судової системи, висвітлює відсутність шани до інших людей, продукує правовий нігілізм, маніпулює фактами та видає неперевірену інформацію як єдину вірну, допускає образливу поведінку.

Тому ВКДКА своїм рішення відкрила справу проти Маселка, а вже вирішувати справу будуть у Львові.